Bet-Bruk

Brukarstwo

 

Instrukcja układania kostki brukowej

Aby powierzchnia z kostek brukowych spełniała oczekiwania zarówno użytkowe, jak i estetyczne przed przystąpieniem do jej układania należy zastosować się do poniższych zaleceń. Przede wszystkim należy określić wymogi użytkowe dla danej inwestycji, gdyż sposób przygotowania podłoża, jak i sposób bezpośredniego układania kostek są od siebie ściśle uzależnione i rzutują na efekt końcowy. Błędnie przygotowane podłoże lub niewłaściwy sposób układania kostek brukowych mogą spowodować niestabilność nawierzchni i zmniejszenie walorów estetycznych, aż  do jej zniszczenia włącznie. Zastosowanie się do poniższych wskazówek i zaleceń uprości poszczególne etapy budowy nawierzchni i przyniesie pełną i wieloletnią satysfakcję z użytkowania naszych produktów.

 

 

 

 

O konstrukcji podbudowy decydują:
- wielkość i rodzaj obciążenia,
- rodzaj gruntu rodzimego,
- stan wód gruntowych,
- rodzaj systemu odwodnieniowego.

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI WIBROPRASOWANEJ To jak będzie wyglądać podwórko i czy położona kostka będzie długo służyć zależy w dużym stopniu od jej ułożenia. Poniższy artykuł przedstawia kilka kroków jakie, trzeba poczynić, by cieszyć się dobrze ułożoną kostką granitową lub betonową.

 

Krok I - Przygotowanie do układania kostki granitowej
Pierwszorzędną rzeczą jest wytyczenie kształtu ścieżki lub przeznaczonego do wyłożenia placu. Wykorzystuje się do tego pręty zbrojeniowe i przeprowadzony między nimi sznurek bądź linkę.

Następnym etapem jest wykonanie odpowiedniej głębokości wykopu oraz podbudowy. Należy tutaj wspomnieć, że głębokość wykopu zależy od przepuszczalności podłoża i wielkości zastosowanej kostki granitowej. Na przykładzie:

Grunty przepuszczalne nie wymagają podbudowy, pod warunkiem, że ścieżka będzie mało obciążona podczas użytkowania. W takim przypadku przy zastosowaniu kostki granitowej do 7cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości. Przy zastosowaniu kostki przekraczającej 8 cm wykop powinien mieć 20 cm.

Grunty nieprzepuszczalne. Przy kostce do 7 cm głębokość wykopu powinna wynosić ok. 35 cm, a przy kostce przekraczającej 8 cm głębokość wykopu powinna sięgać 40 cm. Jeżeli kostkę granitową układamy bezpośrednio na gruncie, wymaga się zastosowania przynajmniej 20 cm ubitej podsypki ( najczęściej stosuje się do tego tłuczeń lub żwir kamienny). W sytuacji, gdy kostka granitowa będzie układana na istniejący już materiał, można go wykorzystać na podbudowę, odpowiednio rozbijając go na małe fragmenty.

 

 

 

Krok II – Nawierzchnia

 

Zanim przejdziemy do kulminacyjnej czynności jaką jest układanie kostki należy jeszcze przygotować podkład. Na podkład najczęściej stosuje się piasek lub podsypka piaskowo-cementowa. Grubość takiego podkładu zależy od rozmiarów zakupionej kostki. I przyjmuje ona wartości:

10 cm przy kostce nie przekraczającej 7 cm

15 cm przy kostce przekraczającej 8 cm

  Po zakończeniu wszystkich powyższych kroków można przejść do układania nawierzchni.

Na przygotowany podkład układamy kostkę podbijając ją gumowym młotkiem. Należy przy tym co chwila sprawdzać poziomicą, czy układana kostka jest równa i ma odpowiedni spadek. Po wykonanym ułożeniu sprawdzamy raz jeszcze czy wszystko jest poprawnie i równo ułożone, po czym szczeliny zasypujemy żółtym piaskiem lub drobnym żwirem granitowym o frakcji 0-0,4 cm i zalewamy wodą w celu uzyskania warstwy przepuszczalnej. Zamiast piasku czy żwiru można zastosować zaprawę piaskowo-cementową ( w proporcjach 1:3 tylko w przypadku kostki granitowej !!!!!! , w przypadku kostki betonowej zasypujemy tylko i wyłącznie samym piaskiem !!!!! ). Jednak to rozwiązanie sprawi, że powstanie warstwa nie przepuszczalna.

 

 Krok III – Krawężniki

 

O krawężnikach trzeba pamiętać jedynie to by układać je wzdłuż krawędzi wykopu przygotowanego pod ścieżkę lub w wyciętych w podbudowie rowkach. Krawężniki powinno układać się na warstwie chudego betonu lub piaskowo-cementowej podsypce. 

Krok IV - Zakończenie

 

Na sam koniec  środkami do usuwania zanieczyszczeń kamienia oczyszczamy z wszelkich powstałych zabrudzeń przygotowaną nawierzchnię, a następnie zabezpieczamy kostkę impregnatami . Najlepiej po okresie kilku miesięcy.

 

 

 

« Wróć
Ścieżki z kamienia
Układanie schodów
Układanie palisad i kravento
Układanie krawężników
Konserwacja
Zasada układania z 3 palet
Etapy układania kostki brukowej
Jak wybrać kostkę
Instrukcja układania kostki brukowej
Witamy!

Witamy na nowej stronie Bet-Bruk.pl

 zobacz więcej »

Artykuły

Zapraszam do zapoznania się z kilkoma artykułami, które opisują kilka podstawowych czynności związanych z kostką brukową.

 zobacz więcej »

Rondo Zwycięstwa w Bielsku-Białej

Ostatnio firma prowadzi prace brukarskie na terenie Ronda Zwycięstwa w Bielsku-Białej.

 zobacz więcej »